- B1: Cn 2-3 Clone Fake avartar + Bìa + info
- B2: Nơi Ở Để Là Paris-Pháp
- B3: n hết Avartar + Bìa <3
- B4: up 3-4 Stt chnh v nm 2007-2011 :v Add Vs Nik Chính Nhé
- B5: Fake ip Pháp + NN pháp (T Mò)
- B6: ly nick chính ca mình báo cáo victim gi mo 2-3 nick mi lâp , báo cáo mo danh , báo cáo sex , báo cáo doanh nghip , báo cáo ma túy
- Xong :)))))
·        Dòng 1: Link fb nó
               Dòng 2: Tên nó
·        Dòng 3: Chn 9 năm
               Dòng 4: Đin thn chú max cmn bá này vào: Ceci est faux compte, ce compte utilise le numéro de fausse carte d'identité, le nom et l'âge ne va pas avec la réalité. Je demande à des groupes Facebook fermer ce compte immédiatement
                => Gi :v
Tiếp đó acc chính vào link 948: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
=> Chọn theo thứ tự: 3-2-2
   + Dòng 1: Tên nick chính
   + Dòng 2: Email nick chính
   + Dòng 3: tên thằng trẩu
   + Dòng 4: Nếu có mail nó thì điền vào ko có thì vào trang này: http://findfacebookid.com/ để check ID nick nó nhé oy điền vào như sau: [email protected]
   + Dòng 5: Link fb thằng trẩu
   + Dòng 6: Thần chú max cmn bá này vào nhé: هذا هو حساب مزيف يا صديقي، لم هذا الحساب شيئا سيئا لتبادل المواد الإباحية، الشبقية، والمواد الإباحية وغيرها من الآثار السلبية مادي على سمعة كرامة وشرف لك بلدي. أرجو مجموعة الفيسبوك الشخصية إزالة هذا
دجال
URL المحتالين: Điền link fb của nó.
   + Up CMND đã Fake có info giống nó lên!
=> Nhấn gửi và hóng nó die <3
- Đã Test 1 Acc Và Trụ Đéo Nổi 10 phút <3
- Link Contact : https://www.facebook.com/phuc.hanviettongCHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé