CHECK THÔNG TIN NGƯỜI KHÁC & HƯỚNG DẪN CHECK PASS CHO NEWBIE

- Đầu tiên là phải check ngày sinh ẩn của victim
- Lấy token và đăng nhập bình thường
- Tiếp theo ở phần chức năng có phần: Check Thông Tin Friend
- Ấn vào đó, rồi tìm người muốn check ( bắt buộc phải kết bạn với nó mới check đc -_- )
- Nếu khó tìm thì vào findmyfbid.com . Coppy link face nó dán vào là ra ID
- Tiếp theo trở lại tab http://phuongbach.com/tools/ và Ấn F3 : nó sẽ hiện lên 1 ô con con trên màn hình, ( đó là công cụ tìm kiếm nội dung trong trang web )
- Rồi dán cái ID vừa lấy đc từ ( findmyfbid,)  nó sẽ ra phần thông tin của đứa cần check.
- Sau đó checkpass như bình thường thôi.
Checkpass:

- Bấm vào quên mật khẩu -> nhập số điện thoại nick đã chuẩn bị lúc nãy  ( nick chưa add mail ) -> không còn truy cập được nữa .

- Lúc này ta nhập thông tin nick đã add mail vào ( nhớ là những thông tin ghi đều không được bỏ dấu nha )

- Chọn vấn đề : Tôi đã mất hoàn toàn quyền truy cập vào số này hoặc khác ( cái nào cũng được)

- Đến bước mô tả vấn đề thì nhập : " Tôi không thể truy cập vào điện thoại. Tài khoản này rất quan trọng với tôi, hãy giúp tôi. Tôi rất cần nó cho hợp đồng vào ngày mai, hợp đồng này rất quan trọng với tôi. Mong Facebook giúp tôi lấy lại tài khoản, cảm ơn." ( Nhớ dịch sang ip đã chọn lúc ban đầu ) .

 -----»» Dịch : " I can not access the phone. This account is very important to me, please help me. I needed it for the contract tomorrow, this agreement is very important to me. Looking forward to help me regain Facebook account, thanks. "

- Giấy tờ tùy thân thì các bạn UP giấy tờ tùy thân đã chuẩn bị lúc đầu vào -> GỬI

 - Sau đó  vào email và hóng 5-10 phút thì FaceBook sẽ gửi một email về và bạn REP lại mail của Facebook với cú pháp như sau :
 - Hello. I have completely lost access to this number. I was beaten complete range of personal information, the phone number. Currently, I am unable to access the phone numbers and accounts. I just remember some personal information as follows :

- My Name : tên của victim ( tên phải giống với CMND nhé )
- Date of birth : sinh nhật victim (giống với CMND luôn )
-  Path Profile : Link FaceBook victim

- Gmail login : mail của victim
- Phone number : Nhập số điện thoại victim
- Giấy tờ tùy thân của tôi : (up giấy CMND lên )
Thank you. Please help me .


Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment