Copy Đoạn Code Dưới Và Dán Vào Vị Trị Bất Kì Giữa 2 Lệnh <html> và </html>


<!-- Start Code NgocSang-VipPrao.wAp.sH --><script type="text/javascript" src="http://vipprao.wap.sh/holiday_tet/hoa-mai-roi.js"></script><!-- End Code NgocSang-VipPrao.wAp.sH -->
CHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé