Tiến hành thủ thuật như sau:
1. Đăng nhập Blogger
2. Vào phần Thiết kế (hay bố cục)
3. Thêm tiện ích HTML/Javacript rồi dán đoạn code phía dưới vào:


<script>
var bar=0
var line="||"
var amount="||"
function count(){
bar=bar+2
amount =amount + line
document.loading.chart.value=amount
document.loading.percent.value=bar+"%"
if (bar<99)
{setTimeout("count()",125);}
else
{loaibo()}
}
</script>
<div id="TGTH_Loading" align="center" style="position:fixed;visibility:hidden;-moz-opacity: 0.80px;background: #000000;filter: alpha(opacity=80);height: 100%;left: 0%;top: 0%;opacity: 0.80;width: 100%;z-index: 1001;">
<form name="loading">
<table align="center" style="position:fixed;top:11%; left: 0px;" height="90%" width="100%"><tbody><tr><td valign="center"><p align="center" style="font-family:Verdana;color:red;font-size:20pt;font-weight:bold">Welcome to Star Ken Blog</p><p align="center" style="font-
family:Verdana;color:#295dc6;font-size:15pt;font-weight:bold"> Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm Blog của Mai Thị Tuấn</p><p align="center" style="font-family:Verdanal;font-size:8pt"><input style="border: medium none ; color: white; background-color:black; text-align: center;" size="47" name="percent"><br><input style="border-style: none; padding: 0px; font-weight: bolder; color:white ; font-family: Arial; background-color: rgb(53, 53, 53);" size="45" name="chart"><br><script>count()</script><b><font style="font-size: 8pt;" color="#ff6600" face="Verdana"> Đang tải dữ liêu … Đợi chút xíu nhé!</font></b></p><br><p align="center"style="font-family:Verdana;font-weight:bold"><a href="Javascript:loaibo()()" style="color:yellow;font-size:10pt"> Nhấn vào đây nếu bạn không muốn đợi lâu </a></p>
</td></tr></tbody></table></form>
</div>
<script type="text/javascript">
var once_per_session=1
function loaibo(){
document.getElementById('TGTH_Loading').style.visibility="hidden"
document.cookie="TGTH_Loading=yes"
}
function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += search.length
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function Dongloading(){
if (get_cookie('TGTH_Loading')=='')
{
Moloading()
}
}
function Moloading(){
document.getElementById('TGTH_Loading').style.visibility="inherit"
}
if (once_per_session==0)
Moloading()
else
Dongloading()
</script>


4. Cuối cùng bạn bấm Save là xong!!!
- Bạn thay đổi các dòng lệnh màu xanhmàu đỏmàu tím...(nơi biểu tượng Loading xuất hiện) để phù hợp với Blog mình.
          Chúc bạn thành công!!!
CHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé