Code Trang Trí Tết Cho Blog/Website

Code trang trí blog cực đẹp cho ngày tết - Trang trí website đẹp đón năm mới. Star Ken Blog xin chia sẻ với các bạn bộ source code trang trí blog/ website cực đẹp cho ngày tết thêm lung linh rực rở.


Chỉ với vài bước đơn giản website bạn sẽ tràn ngập không khí tết với hoa mai, hoa đào và pháo. Cùng với hiệu ứng rê chuột vào sẽ phát ra những tiếng ding doong thật dễ thương. Nào, giờ ta hãy cùng trang trí cho blog thật đẹp để chào đón năm mới - xuân Bính Thân 2016 nhé! Code Trang Trí Blog Cực Đẹp Cho Ngày Tết | Trang Trí Website 
Đầu tiên đăng nhập vào blogger -> vào mẫu -> vào chỉnh sửa HTML 
Khi đã vào chỉnh sửa HTML, các bạn nhấn Ctrl + F và gõ vào </head>. Sau đó, copy đoạn code bên dưới dán vào phía trên thẻ </head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/css/master/tet.css'/>
<script src='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/swfobject.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/swfobject.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/holiday_bells.js' type='text/javascript'/>
Sau khi thêm đoạn code trên rồi thì chúng ta cần thêm 1 đoạn HTML nữa để hiển thị hiệu ứng ra ngoài blog/website. Bạn copy đoạn code bên dưới và dán vào vị trí cần hiển thị sao cho hài hòa với blog của bạn. Ví dụ Star Tuan Blog hiển thị ngay phía trên banner thì đặt code ngay dưới thẻ <body>.
<div class='b-page_newyear'>
<div class='b-page__content'>
<i class='b-head-decor'>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
</i>
</div>
</div>
<!--- #Event TET -->
Vậy là xong, giờ bạn hãy tận hưởng thành quả mà mình đã thực hiên nào. Star Ken Blog chúc các bạn có một mùa xuân thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!


Code tạo câu đối Tết cho Blogspot và Wordpress năm 2016

Còn gần 1 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo câu đối Tết cho blogspot và wordpress .Cách làm khá là đơn giản, bạn chỉ cần dùng 1 đoạn CSS phía dưới và không ảnh hưởng gì tới tốc độ tải trang cũng như công việc Seo cho blog hay website của bạn.

DEMO
CODE: (Dùng cho cả nền blogspot và các loại website)
(Thay link màu đỏ bằng link blog/website của bạn, thay link màu xanh bằng hình ảnh câu đối bạn muốn)

<a style="display:scroll;position:fixed;top:0px;left:0px;" href="http://trakoiit.blogspot.com/" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/bXaAq35.png" /></a>
<a style="display:scroll;position:fixed;top:0px;right:0px;" href="http://trakoiit.blogspot.com/" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/PyQEBTM.png" /></a>
TẠO PHÔNG DƯỚI CHO BLOG
Các bạn tìm đến thẻ <body> và paste đoạn code dưới vào ngay sau thẻ này, đây là đoạn code trang trí xung quanh website
<!-- http://hackergrousrlpprsc.blogspot.com --><style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><a href="http://hackergrousrlpprsc.blogspot.com/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0;wight:300px; height: 400px;" src="https://1.bp.blogspot.com/-hIJ6xYT7eYg/WGtqaZpELPI/AAAAAAAAAg8/Ef1sIA0AbqoNU0ey0WvRo2cH69AkdpSpgCLcB/s1600/caudoi4.png" _cke_saved_src="https://1.bp.blogspot.com/-hIJ6xYT7eYg/WGtqaZpELPI/AAAAAAAAAg8/Ef1sIA0AbqoNU0ey0WvRo2cH69AkdpSpgCLcB/s1600/caudoi4.png"/></a><a href="http://hackergrousrlpprsc.blogspot.com/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0;wight:300px; height: 400px;" src="https://1.bp.blogspot.com/-0I4Z9Gxt8gk/WGtqarV3nfI/AAAAAAAAAhA/J8kCaSv7SygkODYHDKhD_CDo2ZhGwvAFQCLcB/s1600/caudoi3.png"/></a><a href="http://hackergrousrlpprsc.blogspot.com/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;left:0px" src="https://4.bp.blogspot.com/-NXAKHkptLfE/WGpsupe2cLI/AAAAAAAAAf0/9upaC2k03ZU8zebW8MTy0Bvis3ZnZOTXQCLcB/s1600/bottom.png"/></a>
<!-- http://hackergrousrlpprsc.blogspot.com -->
 • Bạn vào bảng điều khiển Wordpress -> Giao diện -> Widget -> Văn bản ( thêm HTML/Javascript)
 • Dán đoạn code ở trên vào tiện ích HTML/Javascript

Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

2 comments

 1. Rất hữu ích, xin cảm ơn Ad.....


  bán cây thông noel tại hà nội

  bán cây thông noel giá rẻ

  bán cây thông noel giáng sinh

  bán cây thông noel trang trí

  1. Thường xuyên ghé thăm blog nhé