Hướng Dẫn Login 767,429,593

Bước 1: tạo 1 clone không mail

Cách làm: dùng 1 email (mail ảo cho tiện) đăng ký 1 nick nhưng không xác nhận mã.

⏩Tiếp theo, thêm email đó vào 1 nick khác rồi xác nhận vào cái nick thêm đó, như vậy là được cái nick đầu không mail, không sđt 

Bước 2 : cho nick ăn checkpoint bằng cách copy liên kết này rồi đăng hoặc gửi tin nhắn, 1 phát là dính luôn
                                       TẠI ĐÂY
Như vậy là được cái nick login vào 767 or 429, 593⏪⏪


Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment