Hướng Dẫn Unlock Checkpoint 72h 5s

- Tut Unlock Checkpoint 72h 5s
- Tut Unlock cp 72h chỉ dành cho những acc cp 72h chưa ấn tiếp tục nhé <3
- Bước 1 vào mbasic.facebook.com fake Ip Hungari
- Bước 2 vào lại www.facebook.com đẻ fake nn UK
- Bước 3 ấn tiếp tục ở mbasic.facebook.com ( nếu như acc chưa cài SDT thì sẽ qua cp sdt )
- Bước 4 vào textnow.com để tạo 1 sdt Hoa Kì
- Bước 5 dán sdt vừa tạo ở textnow.com ra rồi đổi đầu số thành +1

- Ae xài nhanh đi vì sắp tới Ip Hungari sắp fix IP để đá qua cp sdt nữa !

- TUT By Mai Thị Tuấn
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

2 comments

  1. Còn dk k ạ
    1. thay ip khác là được em nhé :D