[Share] TUT Unlock FAQ Apps Bằng Link 481 Cân Spam - Mai Thị Tuấn

link 481, unlock, link fb 481

Chúng ta cần chuẩn bị như sau để Unlock FAQ Apps bằng link 481: 

  1. CMND Thật hoặc Fake phải chuẩn nick sẽ về nhanh ( Ngày sinh và quê quán giống nick)
  2. Link 481 : https://www.facebook.com/help/contact/558854327550481
  3. Một nick bị Khóa FAQ Apps
 Các bạn chờ Vài phút Facebook sẽ Rep về và các bạn sẽ rep như sau : 

- Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
- Full name: Họ Và Tên
- Date of birth : Ngày sinh
Thanks facebook team
Xong ngồi và hóng nick về nhé.!
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

1 comment

  1. Cách viết bài chuẩn seo trên blogspot