Thêm Hiệu Ứng Loading Đẹp Khi Chuyển Trang Cho Blogger


Để hiển thị hình ảnh khi load trang như ở trên bạn thêm code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template
Bạn có thể thay thế  http://lh5.googleusercontent.com/-IUnJX0hVrAI/VrnDlK6YRbI/AAAAAAAACec/WFR3ZbHrvWg/s1600/loading.gif thành link ảnh muốn hiện khi chuyển trang


CSS

#st-loader {
position: fixed!important;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 9999;
background:#0C0C0C
url('http://lh5.googleusercontent.com/-IUnJX0hVrAI/VrnDlK6YRbI/AAAAAAAACec/WFR3ZbHrvWg/s1600/loading.gif')
no-repeat 50% 30%;
color: #FFF;
display: none;
font: 0/0 a;
text-shadow: none;
padding: 1em 1.2em;
}

Script

Chèn đoạn code bên dưới trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document.body).append('<div id="st-loader">Loading...</div>');
$(window).on("beforeunload", function() {
    // ... Show the Animation `.fadeIn()`
    $('#st-loader').fadeIn(1000).delay(6000).fadeOut(1000);
});
//]]>
</script>
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment