TUT DAME PAGE

Cách dame fanpage

Đầu tiên chuẩn bị tầm 10 clone càng cổ càng tốt và càng nhiều càng tốt

5 clone đầu :

-Vào trang đó bấm vào dấu 3 chấm chọn Báo cáo Trang => Trang quấy rối tôi hoặc ai đó mà tôi biết

Clone sau fake IP sang US và ngôn ngữ US

Báo cáo

I think it shouldn't be on Facebook => It's hate speech => A religious group

Clone sau fake ip và ngôn ngữ UK báo cáo tương tự như trên

Clone tiếp theo fake IP Thái lan và ngôn ngữ Thái

Vào báo cáo

ฉันคิดว่าเพจนี้ไม่ควรอยู่บน Facebook => เนื้อหานี้เป็นคำพูดสร้างความเกลียดชัง (dòng 2) =>

กลุ่มทางศาสนา (dòng 2)

Fake IP thổ nhĩ kì và làm tương tự

Fake IP nhật và làm tương tự

Copy Nhớ Nguồn Mai Thị TuấnContent Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment