TUT RIP XUYÊN THỦNG VERY - MAI THỊ TUẤN

TUT RIP xuyên very , bảo mật 2 - 3 lớp nhé <3 !
- Lưu ý tut thì ăn hên thôi nhé <3 ! Vì :v tùy vào độ trâu

của ặc nó thôi nhé ^_^ .
Các bạn phải add đc victim mà mình test nhé :3 để check

mail vs ID của nó .

Bước 1 : Các bạn chuẩn bị 1 - 2 email mới luôn nhé

Fake giống clone victim .

=&gt; Nếu victim xài avata video thì bạn hãy lấy đại 1 tấm avata nào đó treo lên

thôi nhé !

Bước 2 : Các bạn mở pts kiếm 1 cái cmnd chưa fix xong rồi Fake tất cả

thông tin của victim vào CMND đó nhé .

Bước 3 : Vào wall victim

Clone 1 =&gt; Fake ngôn ngữ Ả rập

- Báo cáo =&gt; Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết =&gt; Tôi =&gt; Gửi

Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 (

Chọn 3,2,1 ) .

Fake ngôn ngữ Hàn .

Điền tất cả vào mẫu

Xong thông tin bổ xung :

- 팀 페이스 북 안녕하세요! 이것은 우리의 가짜 계정이 우리가 페이스 북 팀이

다른 경우에 참여했다 아무에게도이 문제를 해결 희망 13 살이 만든이었고,

우리에게 다른 사람의 모든 사기를 위조하다 이 더 이상! 당신은 페이스 북 팀

감사합니다.

전체 이름 : ( Điền họ và tên victim )

링크 : ( Link victim )

이메일 : ( Email victim )

ID : ( Điền ID mà mình check của victim )

Rồi gửi tệp CMND mà mình đã Fake sẵn trước rồi .

+ Các quay lại wall victim Fake lại ngôn ngữ Ả rập

Báo cáo =&gt; Đây là một tài khoản giả mạo =&gt; Gửi

Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 ( Cũng

giống link ở trên )

Fake ngôn ngữ Mỹ

Thông tin bổ xung :

- Hello team Facebook! This is our fake account was a 13-year- old has

created and forged us everything fraud of others we hope the Facebook team

resolved this to no one else was involved in the case this anymore! Thank you

to the Facebook team.

First and last name : ( Điền họ và tên victim )

link: ( Link victim )

E-mail: ( Email victim )

ID: ( Điền ID mà mình check của victim )

Rồi gửi tệp CMND lên xong :)

+ Quay lại wall Fake ngôn ngữ Ả rập tiếp

Báo cáo avata =&gt; Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook

=&gt; Lý do khác =&gt; Ảnh này ủng hộ hành động bạo lực hoặc làm hại một

người hoặc động vật =&gt; Gửi

Báo cáo bìa =&gt; Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook =&gt;

Lý do khác =&gt; Ảnh này lăng mạ hoặc tấn công người khác dựa trên tôn giáo,

dân tộc hoặc khuynh hướng tình dục của họ =&gt; Gửi

Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Fake ngôn ngữ Hin-di

Chọn 12 năm =&gt; Thông tin bổ xung

- हैलो टीम फेसबुक! हम इस परपीड़क नाम वह हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, जब

यह झपकी, वह भी उसे मारने की धमकी दी शब्दों खोला जब वह हमारे लिए इस बात की

थी, फेसबुक के लिए उत्सुक टीम की निंदा करना चाहते हैं इस स्थिति की धमकी के साथ

हमें मदद! आप फेसबुक टीम का शुक्रिया अदा

Clone 2 =&gt; Fake ngôn ngữ Nhật

- Báo cáo =&gt; Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết =&gt; Tôi =&gt; Gửi

Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 (

Chọn 3,2,1 ) .

Fake ngôn ngữ Hy Lạp .

Điền tất cả vào mẫu

Xong thông tin bổ xung :

- Γεια σας ομάδα στο Facebook! Αυτό είναι ψεύτικο λογαριασμό μας ήταν

ένα 13-year-old έχει δημιουργήσει και μας σφυρηλάτησε πάντα απάτης των

άλλων ελπίζουμε ότι η ομάδα του Facebook επιλυθεί αυτό σε κανέναν άλλο

είχε εμπλακεί στην υπόθεση αυτό πια! Σας ευχαριστούμε για την ομάδα του

Facebook.

Ονοματεπώνυμο: ( Họ và tên victim )

σύνδεσμο: ( Link victim )

E-mail: ( Email victim )

ID: ( ID victim )

Rồi các bạn gửi cái CMND mà mình đã Fake trước rồi

+ Các quay lại wall victim Fake lại ngôn ngữ Nhật

Báo cáo =&gt; Đây là một tài khoản giả mạo =&gt; Gửi

Vào link : https://www.facebok.com/help/contact/2953094873099408 ( Cũng

giống link ở trên )

Fake ngôn ngữ Nga

Thông tin bổ xung :

- Привет команде Facebook! Это наш поддельный счет был 13-летний

создал и кованые нам все обман других, мы надеемся, что команда

Facebook разрешить эту функцию, чтобы никто другой не был

вовлечен в случае это больше! Спасибо команде Facebook.

Полное фирменное наименование: ( Họ và tên victim )

ссылка: ( Link victim )

Электронная почта: ( Email victim )

ID: ( ID victim )

Rồi gửi CMND mà mình đã chuẩn bị trc

+ Quay lại wall Fake ngôn ngữ Nhật tiếp

Báo cáo avata =&gt; Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook

=&gt; Lý do khác =&gt; Ảnh này ủng hộ hành động bạo lực hoặc làm hại một

người hoặc động vật =&gt; Gửi

Báo cáo bìa =&gt; Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook =&gt;

Lý do khác =&gt; Ảnh này lăng mạ hoặc tấn công người khác dựa trên tôn giáo,

dân tộc hoặc khuynh hướng tình dục của họ =&gt; Gửi

Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Fake ngôn ngữ Mã Lai

Chọn 10 năm =&gt; Thông tin bổ xung

- Hello pasukan Facebook! Kami mahu mengutuk nama sadis ini dia dirogol

anak kami apabila ia tidur, beliau juga membuka kata-kata mengugut

untuk membunuhnya apabila dia bercakap ini bagi kita, pasukan

bersemangat Facebook membantu kami dengan keadaan yang mengancam

ini! Terima kasih bekerjasama Facebook

* Lưu ý không nên rề pót vào lúc thứ 7 and chủ nhật

nhé vì sp nghỉ đi bad với chịch vợ nó đấy :)) :V

Đừng rip mình nhé :v

https://www.facebook.com/phuc.hanviettong
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment