TUT UNLOCK APPS CHẤT MỚI RA LÒ

  TUT UNLOCK FAQ MD + APPS + FAQ + 7 dòng :)) 

B1 : Một CMND Chất CMN Chất Nhá ;) AND ID CARD FACEBOOK ( TÙY NẾU CÓ ID CARD HOặC MẶT SAU UP LUÔN NHÉ VS NHANH :) 

Buớc 1 :DOWLAOD HOLA.ORG ==> FAKE IP ( VUONG QUỐC ANH HOẶC HOA KỲ(US) )
Bước 2 : Vào Nick Bị ăn FAQ 
Dùng 3 link suport này :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237Khi mà đã gửi rồi thì nhớ lưu link case ( kháng nghị) lại nhé !
- KHI GuI KHANG NGHI ROI CÓ MAY CÁI LINK CASE LUU LAI NHÉ ;
1Dòng Additional info : thì thêm cái này 
1234567891011I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
-----------REP MAIL - EMAIL ---------------
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: [email protected]
Full name: Nguyễn Phi Khải
Birthday: X-XX-XXXX
My ID in passport :  123456789 ( Mã Trên CMND ) 
URL : facebook.com/https://www.facebook.com/Idol.Khaidz.TeamGhost.01 ( Không nhớ thì bỏ không sao ) 
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
TUT BY :MAI THỊ TUẤN
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment