TUT UNLOCK FAQ MD + APPS + FAQ + 7 dòng :)) 

B1 : Một CMND Chất CMN Chất Nhá ;) AND ID CARD FACEBOOK ( TÙY NẾU CÓ ID CARD HOặC MẶT SAU UP LUÔN NHÉ VS NHANH :) 

Buớc 1 :DOWLAOD HOLA.ORG ==> FAKE IP ( VUONG QUỐC ANH HOẶC HOA KỲ(US) )
Bước 2 : Vào Nick Bị ăn FAQ 
Dùng 3 link suport này :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237Khi mà đã gửi rồi thì nhớ lưu link case ( kháng nghị) lại nhé !
- KHI GuI KHANG NGHI ROI CÓ MAY CÁI LINK CASE LUU LAI NHÉ ;
1Dòng Additional info : thì thêm cái này 
1234567891011I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
-----------REP MAIL - EMAIL ---------------
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: [email protected]
Full name: Nguyễn Phi Khải
Birthday: X-XX-XXXX
My ID in passport :  123456789 ( Mã Trên CMND ) 
URL : facebook.com/https://www.facebook.com/Idol.Khaidz.TeamGhost.01 ( Không nhớ thì bỏ không sao ) 
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
TUT BY :MAI THỊ TUẤN
CHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé