Verify 593 Huyền Thoại

Verify 593 Huyền Thoại
Bước 1 vào link :
https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953
Bước 2 : chọn => Thông tin này chưa giải đáp thắc mắc của tôi
=>Khác
Họ tên : tên của bạn
Quốc gia cư trú : chỗ ở bạn
Email : điền mail
Confirm your email address : điền lại mail
Tôi đồng ý => Gửi facebook.
Đã Veri ><

Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment