RESET CASE VÀ KHÔNG BỊ SPAM NỮA

RESET CASE VÀ KHÔNG BỊ SPAM NỮA
- Fake IP Vương Quốc Anh + Ngôn Ngữ UK
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953
--- Tích chọn dòng [ This doesn't answer my question ]
--- Chọn tiếp dòng đầu tiên [ I can't access my Facebook account and want a copy of my data ]
--- Chọn tiếp dòng cuối [ My account has been suspended ]
Và điền theo mẫu
. Full name: Tên đầy đủ nick bị spam
- Country of residence: Vietnamese
- 2 dòng cuối các bạn điền email bị spam
- Tích chọn ( I agree ) và send
----------
OK GIỮ NGUYÊN IP VÀ NGÔN NGỮ
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Dòng 1: Điền email bị spam
Dòng 2: Điền câu thần chú này:
I received no email contact from facebook !
Gửi và hóng
+1-4 ngày sau case sẽ bị reset và ko bị spam nữa các bạn có thể unlock bình thường


Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment