TUT UNL AUTO REP ALL DẠNG

Lưu ý : Unl vào 7h30 - 8h15 mới có auto rep nhé <3
UNLOCK FAQ MD , MD 808 (  Apps Tên Giả Unlock như FAQ MD  nếu CMND max chuẩn thì sẽ về trong ngày ) - Nick sử dụng 2 mail auto rep dễ hơn nhé
B1: Vào Facebook.com Fake Fake Ip Ba Lan + NN US
B2: Đăng nhập vào nick Check Point Không mail ( xong fake ngôn ngữ đài loan )
B3: vào link https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
B4 : Dòng 1 : Ghi đầy Đủ Họ Tên

 - Dòng 2 : Điền mail 1 bị Dạng FAQ
B5 : Khi ra case . Đợi tầm 5P sau đó F5 lại thấy Fb nó rep lại ( nếu chưa rep đợi một tí rồi F5 lại them lần nữa ) Sau khi thấy Facebook REP up cmnd lên lần nữa
B6: vào link https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767 Dòng 1 : Ghi đầy Đủ Họ Tên
- Dòng 2 : Điền mail 2 trong nick bị Dạng FAQ ( chung nick với mail 1 nhé )
-Khi ra case . Đợi tầm 5P sau đó F5 lại thấy Fb nó rep lại ( nếu chưa rep đợi một tí rồi F5 lại them lần nữa ) Sau khi thấy Facebook REP up cmnd lên lần nữa
B7: Lưu case ( mỗi lần vào case hãy vào = TAB ẩn nhé ) !
- TUT viết bởi Ngô Hoàng Anh Tuấn
- https://www.facebook.com/Wellcome.To.Wall.Of.NHAT
- http://maithituan.blogspot.com/
Time acc về : 2 phút - 2h


Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment