Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng!

Các Chức năng

 •   Đăng Lên  Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )
 •   Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
 •   Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
 •   Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
 •   Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
 •   Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
 •   Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
 •   Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
 •   Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
 •   Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn  ( Accept All Friends)

 • Hướng dẫn sử dụng


  • Đầu tiên bạn tiến hành copy toàn bộ Code Tại đây bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + A , Ctrl + C .
  • Sau đó bạn đăng nhập vào trang Facebook Cá Nhân.
  • Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  • Bạn dán Code vừa Copy được ở trên bằng nút Ctrl + V
  • Enter và trải nghiệm các chức năng :))
  1. Hình minh họa :


  
Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment