Tut Dame Page Max Bá by MKH

B1:Fake ip gì cũng đk tùy bạn Quan trong nhất nhưng nn này NN nhật bạn - trung quốc- giản thể nn Us - nn Tây Ban nha
B2:Sau đó bạn vào fange cần đánh sập trc tiên báo cáo 5 ảnh cho nó spam đie nhé Tùy theo fange bạn nhìn thấy nếu đăng ảnh khó chịu hay các thứ vg vg bạn thấy ảnh gì trong đó thì báo cáo cái đấy nó đảm bảo sẽ die ngay Điều quan trọng nữa là spam ảnh nhé
 B3:Chọn báo cáo -> Tôi cho rằng trang này không nên xuất hiện trên Facebook -> Nội dung này có ngôn từ kích động thù địch -> Một nhóm tôn giáo -> Gửi cho Facebook xem xét
 B4: tiếp theo Chọn -> Đó là một Trang lừa đảo -> Trang này đã sao chép thông tin về tôi hoặc doanh nghiệp của tôi
 B5: Chọn -> Đánh dấu trang này là lừa đảo Tiếp chọn -> Trang này yêu cầu tôi cung cấp thông tin tài chính -> Chọn -> Đánh dấu trang này là lừa đảo
 B6: Chọn -> Đây là Trang giả mạo Chọn -> Đánh dấu trang này là lừa đảo Và Báo cáo ảnh bìa đại diện của nó
zây là xong oke Hóng die thôi ^^
Đã Test :b

Post a Comment