Tut Rename 5s By MKH

Tut rename 5s tên màu tích hiện .... cho ae chưa biết này :v
Bước 1 : Log Vào Clone muốn rename ( còn lượt rename nha)
 Bước 2 : Mở 2 tap mới : Dán link này vào 2 tap đó:  https://www.facebook.com/settings/account/?name
Bước 3: Tap thứ 1 : Chỉnh như sau : Ví dụ muốn rename là Trick Rename ✔
 Thì Họ: Trick
 Tên đệm : Trick Trick
Tên: Trick
 Để đó Sang tap 2 Chọn như sau :
 Họ : Rename ✔
Tên đệm:
Tên: Trick
Lưu í phần tên của 2 tap phải giống nhau nhé :v
 Bước 4 : vào tap 1 send yêu cầu đổi tên r nhập mk xác nhận
 Xong sang tap 2 : Nhấn send r nhập mk như thường
 Cuối cùng hóng tên ^^
Not ip nhé :v
 Done tut <3

Post a Comment