Share Code CV Đơn Giản - Ngô Hoàng Anh TuấnmỞ ĐẦU


Nay rảnh rỗi mình có ngồi code lại một mẫu cv đơn giản cho anh em tham khảo

Anh em lấy code thì mình sẽ để link drive ở bên dưới nhé

Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment