SHARE CODE TRANG CẢNH BÁO CHUYỂN HƯỚNG CHO URL NGOÀI TUYỆT ĐẸP CHO BLOGSPOT

 TẢN MẠN

Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với blog của mình !!! Theo yêu cầu của nhiều bạn về Code trang chuyển hướng nên hôm nay mình sẽ chia sẻ code trang chuyển hướng URL cho blog. Đã  có rất nhiều bài viết về chủ để này rồi nên chắc cũng không còn xa lạ nữa nhỉ. Nhưng không sao, mình thích thì mình share thôi (code đã được thêm bớt và chỉnh sửa)

CODE VÀ DEMO

Dưới đây là Code
<center>
<h2>
<i class="fa fa-star-o fa-spin" style="color: red;"></i> F.B.I WARNING <i class="fa fa-star-o fa-spin" style="color: red;"></i></h2>
</center>
<style>
.khung{margin:0 0 15px;clear:both;border: 3px solid #EE0000;border-radius: 10px 10px 10px 10px;;padding: 8px 2px;}
#button1 {
background-color: #4CAF50;
border: none;
border-radius: 4px;
color: white;
padding: 7px 16px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
cursor: pointer;}
#button2 {
background-color: #008CBA;
border: none;
border-radius: 4px;
color: white;
padding: 7px 16px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
cursor: pointer;

}
.footer-credits{display:none;}
</style>
<script>
function getQueryVariable(variable)
{

    var query = window.location.search.substring(1);

    var vars = query.split("&");

    for (var i=0;i<vars.length;i++) {

        var pair = vars[i].split("=");

        if(pair[0] == variable){return pair[1];}

    }

    return(false);
}
var time = 15;

var page = getQueryVariable("t");

function countDown(){

time--;

gett("timecount").innerHTML = time;

if(time == -1){

window.location = page;

}

}

function gett(id){

if(document.getElementById) return document.getElementById(id);

if(document.all) return document.all.id;

if(document.layers) return document.layers.id;

if(window.opera) return window.opera.id;

}

function init(){

if(gett('timecount')){

setInterval(countDown, 1000);

gett("timecount").innerHTML = time;

}

else{

setTimeout(init, 50);

}

}

document.onload = init();$(document).ready(function(){

 $('.link-out-btn').click(function(){

  window.location = page;

 });

 $('#linkout').text(page);

});

</script>
<script>
function closeWindow() {

    window.open('','_parent','');

    window.close();

  }
</script>

<br />
<div class='khung'>
<center>
<br />
Bạn vừa <b style="color:#EE0000">Click</b> vào một liên kết không thuộc quyền sở hữu của <b><a href="https://www.ngohoanganhtuan.com/">NGÔ HOÀNG ANH TUẤN</a></b> Mọi thiệt hại gây ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm !!!<br />
Hệ thống sẽ tự động chuyển đến liên kết bạn vừa click sau <b style="color:#EE0000"><span id="timecount"></span></b> giây !<br />
<b style="color:#188700">Trong lúc chờ đợi hãy click vào ô nhạc bên dưới để thư giãn nào !!!</b>
<br />
Liên kết bạn muốn đến: <b style="color:#FF0099"><span id="linkout"></span></b><br />
<br />
</center>
<div style="text-align: center;">
<button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button>
<button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
</div>
<center>
 <audio></audio>
</center>
</div>
<br />
<br />

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƯỚC 1:

Tạo trang mới => Dán toàn bộ code ở trên vào và xuất bản

BƯỚC 2:

Lấy link trang vừa tạo và thêm ?t= vào ngay sau nó 
Ví dụ như sau: https://www.ngohoanganhtuan.com/p/redirect.html?t=

BƯỚC 3:

Rất là đơn giản thôi :) Các bạn chỉ cần dán URL muốn chuyển đến vào ngày sau ?t= là xong - Ví dụ như sau: https://www.ngohoanganhtuan.com/p/redirect.html?t=https://www.ngohoanganhtuan.com/
Trong đó https://www.ngohoanganhtuan.com/ là đường dẫn bạn muốn chuyển hướng tới 

Chúc các bạn thành công!!

Sống hết mình!

2 comments

 1. bro the link is not redirecting and unable to add music
  1. You can contact us here for help!
   https://www.facebook.com/ngohoanganhtuan266