SHARE TEMPLATE BẬT KHIÊN FACEBOOK PHIÊN BẢN MỚI - CTV | VÕ HỮU NHÂN

TẢN MẠN

Xin chào anh em, ở bài viết này mình sẽ chia sẻ Template công cụ Facebook : Bật khiên , template này sử dụng Javascript submit form về vipfb.id (không lưu token người dùng) nên nếu server vipfb.id sập thì template cũng sập theo :3 cơ mà khỏi lo, server mình trâu lắm.

THÔNG TIN TEMPLATE

  • Name : Protect Profile Picture By VoHuuNhan
  • Phiên bản : 1.0
  • Tính năng đặc biệt : Submit form không cần load (Javascript), bật khiên chỉ tốn 1s, không lưu token.
  • Coder : Võ Hữu Nhân

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DOWNLOAD & CONTACT

VÕ HỮU NHÂN

Content Creator, Graphic Designer, UI / UX Designer

Post a Comment